Menu

Venteliste

Venteliste for båtplass ved Blommenholm Båtforening

Pågangen etter båtplass er stor. Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.

Oppdatert per februar 2019.

Som kjent har rettighetshavere førsteretten til båtplass. Dette i henhold til vedtektene. I den senere tid har antall rettighetshavere som ønsker å bruke sin båtplass økt.
Det har derfor ikke vært mulig å foreta store endringer på ventelisten.

Merk at det ikke er sikkert at den som står øverst på ventelisten får neste ledige plass. Det beror på bredden av den båtplassen som blir ledig.

Nr. Navn Adresse
1 Tor Bratli
Sverrestien 24
2 Jan Olav Flakne Homansvei 25 B
3 Ian Jenkins Oksehovedveien 53
4 Ole Vinje
Homansvei 28
5 Terje Eid-Hviding
Homansvei 13 B
6 Stian Torkildsen
Halvorsensvei 20
Per Kristian Lie Løwe
Sverrestien 28
8 Rolf Koppang
Blommenholmveien 30
9 Bjørn Kristensen
Homansvei 13
10 Joakim Oppøyen  Blommenholmveien 3 A 
11 Børre Jørgensen  Sandviksveien 124
12 Peder Knudtzon
Sjøveien 22
13 Anders Holm  Tomtestubben 11
14 
Thomas Grys Sverrestien 16
15 Wenche Petlund Oksehovedveien 12
16 Øystein Johnsen  Homansvei 41 A
17 Leif A. Thomas  Bjerkåsen 15 A 
18  Maria Gullhav  Stasjonsveien 21 B 
19 Geir Sundal Tomtestubben 10 
20
Anders Moe Flyinnveien 10
21 Morten Muller 
Homansvei 11 A

 

Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.


15 Erik Nodeland  G
15 Erik Nodeland  G