Venteliste

Venteliste for båtplass ved Blommenholm Båtforening

Pågangen etter båtplass er stor. Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.

Oppdatert per november 2019.

Som kjent har rettighetshavere førsteretten til båtplass. Dette i henhold til vedtektene. I den senere tid har antall rettighetshavere som ønsker å bruke sin båtplass økt.
Det har derfor ikke vært mulig å foreta store endringer på ventelisten.

Merk at det ikke er sikkert at den som står øverst på ventelisten får neste ledige plass. Det beror på bredden av den båtplassen som blir ledig.

Nr. Navn Adresse
1 Tor Bratli
Sverrestien 24
2 Ian Jenkins
Oksehovedveien 53
3 Ole Vinje
Homansvei 28
4 Per Kristian Lie Løwe
Sverrestien 28
5 Rolf Koppang
Blommenholmveien 30
6 Joakim Oppøyen 
Blommenholmveien 3 A
7 Børre Jørgensen  Sandviksveien 124
8 Peder Knudtzon
Sjøveien 22
9 Anders Holm  Tomtestubben 11
10 Wenche Petlund Oksehovedveien 12
11 Øystein Johnsen  Homansvei 41 A
12 Leif A. Thomas  Bjerkåsen 15 A 
13 Anders Moe
Flyinnveien 10
14 Anne Nordal Broen  Bjerkåsen 15 B
15 Lars Saunes  Bjerkåsen 20 

 

Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.


15 Erik Nodeland  G
15 Erik Nodeland  G

Flyinnveien 10
Flyinnveien 10