Venteliste

Venteliste for båtplass ved Blommenholm Båtforening

Pågangen etter båtplass er stor. Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.

Oppdatert per januar 2020.

Som kjent har rettighetshavere førsteretten til båtplass. Dette i henhold til vedtektene. I den senere tid har antall rettighetshavere som ønsker å bruke sin båtplass økt.
Det har derfor ikke vært mulig å foreta store endringer på ventelisten.

Merk at det ikke er sikkert at den som står øverst på ventelisten får neste ledige plass. Det beror på bredden av den båtplassen som blir ledig.

Nr. Navn Adresse
1 Tor Bratli Sverrestien 24
2 Ian Jenkins Oksehovedveien 53
3 Ole Vinje Homansvei 28
4 Per Kristian Lie Løwe Sverrestien 28
5 Rolf Koppang Blommenholmveien 30
6 Joakim Oppøyen  Blommenholmveien 3 A
7 Børre Jørgensen  Sandviksveien 124
8 Peder Knudtzon Sjøveien 22
9 Anders Holm  Tomtestubben 11
10 Øystein Johnsen  Homansvei 41 A
11 Anders Moe Flyinnveien 10
12 Anne Nordal Broen  Bjerkåsen 15 B
13 Ragnhild Dagen Blommenholmveien 6 C
14 Lars Saunes  Bjerkåsen 20 
15 Magne Holla Homansvei 30
16    
17    

 

Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.

15 Erik Nodeland  G
15 Erik Nodeland  G

 

Flyinnveien 10

 

Flyinnveien 10