Priser

Prisliste ikke medlemmer BBF

Prisliste for Blommenholm Båtforening 

Flytting av båt  280 pr meter (ink mva)                                                                
Løft til/fra henger 140 pr meter (ink mva)
 
Ekstra spyling  500 pr halv time (ink mva)
Opp, spyl, ut 160 pr meter (ink mva)
 
Løft til/fra henger m/ spyling 160 pr meter (ink mva)
 
Inspeksjonsløft                                          130 pr meter (ink mva)
 
 
Tilfeldige løftMotorbåt 290 pr meter (ink mva) 

 
Seilbåt 255 pr meter (ink mva)
 
Landligge pr natt 265 pr natt (ink mva)