Mastekran

Regler for bruk av mastekran

 1. Du må ha en nøkkel/medlemskap, og må ha fullført mastekrankurs for å kunne benytte mastekranen.

 2. Kun egen mast kan løftes. Ikke din venns mast eller en fremmed sin mast.

 3. Nøkkel kan skaffes fra Blommenholm Båtforening (BBF) mot et depositum og lånes av BBF i arbeidstiden.

Tenk Sikkerhet – å håndtere en kran er ikke til å spøke med!

Kranføreren er selv fullstendig ansvarlig for utstyr og mennesker som befinner seg rundt kranen. Gjør deg kjent med kranen før du tar den i bruk.

Denne kranen har løftekapasitet på SWL 500kg. Den har en elektrisk winsj for opp/ned, en manuell winsj for bom inn/ut og manuell rotasjon.


FØR DU TAR KRANEN I BRUK

 • Bruk den aldri dersom et notat med “Ute av drift” er festet til masten.

 • Inspiser kranen og alt riggutstyr før last flyttes.

 • Dersom inspeksjonen avslører feil eller mangler, eller at kranen ikke virker slik den skal, må den ikke benyttes. Rapporter problemet til BBF eller Southern Cross Spars og merk den med “Ute av drift”.

 • Forsikre deg om at det ikke befinner seg noen på gangveien mellom brygge, mast og båt.

 • Benytt forskriftsmessige stropper for løfting av masten din.

 • Stroppene må være godkjente og merket med løftekapasitet.

 • OBS: Masten skal løftes slik at den henger vertikalt ved egen hjelp, dvs i balanse! Topptungt løft er ikke tillatt!


HÅNDTERING AV KRANEN

 • Nøkkelen benyttes for å få strøm til den elektriske winsjen, samme nøkkel må benyttes for å tilbakestille automatisk stopp ved overlast.

 • Mastekran må ikke benyttes til å løfte master med vekt over 500kg.

 • Ikke løft masten din alene! Få med deg en eller flere til å hjelpe deg!

 • Stroppene må være uten vridninger og buktninger.

 • Løft og senk last vertikalt. En ubalansert last er farlig!

 • Gjør jobben i ditt eget tempo. Unngå stress og gjør jobben i et tempo som du føler deg trygg på at alt går greit.

 • Løft aldri mennesker, heller ikke la last føres over mennesker.

 • Bruk fortøyningstau både i baugen og akter, samt et spring for å kontrollere båtens bevegelser.

PARKERING AV KRAN

 • Før kroken tilbake til nedre stigtrinn og ta ut nøkkelen når du er ferdig.

 • Roter kranen slik at bommen er over brygga.

 • Sett klatreselen tilbake på plass, dersom denne har vært benyttet.

 • Ikke la masten ligge på bryggen flere dager i strekk, spesielt ikke med salingshornene påmontert.

 • Ikke forlat masten på mastevognen uten tilsyn.

 • Rydd opp etter deg riggtape, emballasje etc og sett mastestativ og mastevogn tilbake på plass.

 • Dersom andre venter på å få bruke kranen, vær vennlig å gjør deg ferdig med kranen så snart som mulig. Sikre masten, og gjør så ferdig elektrisk arbeid, klosser, tauverk etc et annet sted.

 • Se opp for bølger når du når kritisk punkt for forflytting.

Tips ved nedrigging av mast.

Ikke flytt båten bort til mastekranen/arbeidsbryggen før du har en “ren” mast.

Fjern seil, bom, koble fra elektrisk utstyr og unødvendig tauverk. Løsne mastemansjett, fjern gummi/trekloss og dekkring ”tie rod”.

Husk å fjerne låsepinner/bolter fra mastefoten.

Sikre rullesystem og stående rigg til masten så snart som mulig.

Før du heiser masten, ha en sikret plass klar på bryggen hvor du kan sette den ned.


Tips ved opprigging av mast.

Klargjør båt og mast før du begynner å bruke kranen og før du okuperer arbeidsbryggen.

Sikre all stående rigg til masten, riggbolter, splinter etc.

Kontroller at alle fall og wire er på riktig side av masten og at de ikke er vridd rundt salingshorn eller lazyjacks.

Sikre rullesystem og stående rigg på masten.

Ha alt nødvendig utstyr og verktøy klart til bruk.

Strekkfisker åpnet og oljet. Riggbolt-splinter eller låseskruer fjernet klar til montering.

Ha sentrerings-/låsepinne ved mastefoten klar til bruk.

Rigg masten, sikre den og forlat stedet så snart du er ferdig. Trimming, mastemansjett, elektrisk utstyr, gummi/trekloss, dekkring, ”tie rod” kan gjøres et annet sted enn på arbeidsbryggen.

Vær forutseende og legg  båten fornuftig i forhold til mastekranen.

Still kranens løftewire riktig i forhold til forstaget.

Vindfløy og windex plasseres etter at masten er på båten igjen.


Brudd på reglene medfører inndragning av rett til å benytte mastekranen.


Kontakt Southern Cross Spars for å melde deg på kurs. Nye kurs settes opp fortløpende.