Hovedside

Det nærmer seg

Vi nærmer oss en ny båtsesong. Oppdatert 18. April

Det er nå isfritt på sjøen.

Vinteren har vært snø rik og kald. Det ligger mye is og snø mellom båtene. Vi forskyver derfor utsettes for uke 16 og 17 med en uke, uke 18 tror jeg vi er i rute igjen. Vi avtaler med dere etter hvert som det nærmer seg. Når det våres i luften kan jo de av dere som har muligheten ta av presenningen slik at solen kommer til mellom båtene.

Båter i opplag skal være ferdig mandag morgen den ut uken båten er merket med (pluss en uke for uke 16 og 17). Informasjon om ut uke finner du også på Min Side. Dere blir kontaktet for avtale om dag og klokkeslett i forkant. Båter i bobleanlegget må til sommerplassen sin senest 15 april eller når isen går. 18 mai har vi fri.  

Strøm på plassen er slått på. Vannet på plassen og brygger er slått på, er det ikke vann i kranen er det frost i bakken. Fint hvis dere lar vannet dryppe litt fra kranen de kaldeste dagene. Det er en frostfri kran ved toalettet Sjøhuset.

Informasjon om tilfeldige løft/slippsetting finner du under om BBF/info/tilfeldige løft i menyen over. Medlemmer som ønsker løft i mai bør melde seg første uken etter påske.

På Min side finner du betalinginformasjon, vakt dato legges ut før påske, ut uke og båtplass. De fleste vil få tildelt samme båtplass som de tidligere har hatt, men det gjelder ikke alle, og noen får faktisk ikke plass i år. Som alltid må noe omrokeringer til for å få kabalen til å gå opp. Som dere sikkert vet, ingen har fast plass. 

Vaktdato blir sendt ut senere til de som skal gå vakt. Vaktlisten er sortert alfabetisk på etternavn, og du finner vaktdato på Min side, samt vaktliste under info/vakt. Det legges også ut en vaktliste på vaktrommet.

Informasjon om tilfeldige løft/slippsetting finner du under Om BBF/Info/tilfeldige løft (se meny over).

Medlemmer får mer utfyllende informasjon ved å logge seg inn.

 

Ønsker båtplass 2018

Nå kan dere logge dere inn og melde ønske om båtplass på "min side"

De fleste vil få tildelt samme båtplass som de tidligere har hatt, men det gjelder ikke alle, og noen får faktisk ikke plass i år. Som alltid må noe omrokeringer til for å få kabalen til å gå opp. Som dere sikkert vet, har ingen fast plass. Faktura blir sendt ut tidlig i mars.

Alle rettighetshavere som ønsker/ikke ønsker båtplass melder fra om dette på hjemmesiden innen 10. januar 2017.

Alle medlemmer som ønsker/ikke ønsker båtplass melder fra om dette på hjemmesiden innen 30. januar 2017.

Båter du hadde plass til i fjor, bestilles direkte av medlemmet på hjemmesiden. Du skal motta en epost som bekrefter at du ønsker/ikke ønsker båtplass.Husk å melde ønske på alle registrerte båter. Eventuelle nye båter må avklares. Send derfor e-postforespørsel til blommenholmbatforening@gmail.com om dette. Du må ha forsikringspapirer tilgjengelig hvis denne informasjonen mangler på "min side". Båter uten forsikringsinformasjon kan ikke påregne plass. For registreringspliktige båter skal det legges inn registreringsnummer. Vennligst kontroller at e-postadresse og mobilnummer er registrert riktig. Etter behandling vises tildelt båtplass på "min side".  

For bestilling gå til "min side" og velg "Bestill sommer" i menyen

Vinter

Plassene i vinterhavn blir normalt ledig 15 oktober, noen senere en dette. Plassene 2016 til 2022 blir ledig i begynnelsen av november

Vannet på bryggene og på opplagsplassen blir skrudd av 10 november før frosten kommer, det finnes en frostfri utekran ved toalettet i sjøhuset. Strømmen blir slått av fra uke 47 i ukedagene, men settes på i helgene. På opplagsplassen er det i vintersesongen ikke tillatt med tilkobling til strømposter i ukedagene. Om dette skjer, vil slike ledninger bli fjernet eller klippes uten varsel. Trenger du strøm noen timer i uken er det satt opp brytere som gir 3 timer strøm, en på Homan, hjørne mot brygge 2 og en på Sjøhuset ved vaktrommet.

Strøm i Boblehavn.
Alle strømuttak på brygge 3 og alle på venstre (østre) side av brygge 4 og 5, samt brygge 8 er nummererte og skal benyttes i samsvar med plassnummer, sommer som vinter. På disse plassene anbefales det å følge med på “egen” kontakt så misbruk unngås. Ta gjerne notater av forbruket. Tilkobling til annet uttak anses som tyveri. Ledninger må ikke henge i vannet og ligger de i veien for snøfreseren går de i stykker. 

Gode landstrømråd fra Seilmagasinet er:

- Ikke bruk landstrøm mer enn nødvendig.
- Ikke bruk skjøtekontakter i hjemmehavn.
- Ikke legg ledninger i kveil.
- Hold kontaktene tørre og bruk godkjent kabel, se havnereglementet.
- Monter en galvanisk isolator eller skilletransformator.

Kontortider

Normalt 08:00 - 16:00. 

fredag 18 mai har vi fri, kontoret stengt og trucken står.

Fremmedsøppel

Viser til oppslag som er satt opp ved Miljøhuset:
Kun

Søppel fra båtene i Blommenholm Båtforening

Video-overvåket område

Søppel fra andre steder enn egen båt, skal altså ikke kastes i foreningens container.

Behandling av søppel er en stor utgiftspost for foreningen

Overtredelse kan medføre bortfall av båtplass og medlemskap.

Dersom slik overtredelse fortsetter, vil styret dessverre vurdere å sette opp bom med adgangskontroll og eller låse containerne i deler av døgnet.

Vi håper imidlertid å unngå slike upraktiske tiltak.

Husk kildesortering! Se oppslag.


Styret

Blommenholm Båtforening

Mastekran kurs

Mastekrankurset er avlyst!

Didrik fra Southern Cross Spares prøver å få til ett mastekrankurs for medlemmer av Blommenholm Båtforening senere.

Se gjerne, trykk her for "Prosedyre for nedrigging mm"

Påmelding til info@southerncross.no