Det nærmer seg

Det nærmer seg ny båtsesong. Oppdatert 23. mars

I disse korona tider er det en del usikkerhet om konsekvensene, vi jobber mot vanlig utsett, men følg med her på hjemmesiden for oppdatert informasjon, nå ser det slik ut:

Vi begynner etter påske, uke 16. Vi avtaler med dere etter hvert som det nærmer seg. Når det våres i luften kan jo de av dere som har muligheten ta av presenningen slik at solen kommer til mellom båtene. Det er ca, 200 båter som skal ut på10 arbeidsdager, hvis alle stiller opp går det fint.

Båter i opplag skal være ferdig mandag morgen den ut uken båten er merket med. Informasjon om ut uke finner du også på Min Side. Dere blir kontaktet for avtale om dag og klokkeslett i forkant. Båter i bobleanlegget må til sommerplassen sin senest 15 april eller når isen går.

Strøm på plassen er slått på. Vannet på plassen og brygger er skrudd på. Det er en frostfri kran ved toalettet Sjøhuset.

Informasjon om tilfeldige løft/slippsetting finner du under om BBF/info/tilfeldige løft i menyen over. Medlemmer som ønsker løft i mai bør melde seg før påske.

På Min side finner du betalinginformasjon, vakt dato, ut uke og båtplass. De fleste vil få tildelt samme båtplass som de tidligere har hatt, men det gjelder ikke alle, og noen får faktisk ikke plass i år. Som alltid må noe omrokeringer til for å få kabalen til å gå opp. Som dere sikkert vet, ingen har fast plass. 

Vaktdato er sendt ut til de som skal gå vakt. Vaktlisten er sortert alfabetisk på etternavn, og du finner vaktdato på Min side, samt vaktliste under info/vakt. Det legges også ut en vaktliste på vaktrommet. Det er liten rotasjon på vaktene nå, så noen får vakt i samme måned 3 flere år etter hverandre.

Informasjon om tilfeldige løft/slippsetting finner du under Om BBF/Info/tilfeldige løft (se meny over).

Medlemmer får mer utfyllende informasjon ved å logge seg inn.

 

På tide å se til båten ?

Det er mye vær i år, deler av opplagsplassen er meget fuktig. Bakken tiner og fryser, det blåser av og til, støtter og stativer er i bevegelse.

Sjekk at båten din står trygt i opplagsutsyret ditt. 17. februar var vannstanden 210 cm over sjøkartnull.

 

Mvh 

Styret BBF.

Vinter

Plassene i vinterhavn blir normalt ledig 15 oktober, noen senere en dette. Plassene 2016 til 2022 blir ledig i begynnelsen av november

Vannet på bryggene og på opplagsplassen ble skrudd av 31. oktober, når frosten kom, det finnes en frostfri utekran ved toalettet i sjøhuset. Strømmen blir slått av fra uke 47 i ukedagene, men settes på i helgene. På opplagsplassen er det i vintersesongen ikke tillatt med tilkobling til strømposter i ukedagene. Om dette skjer, vil slike ledninger bli fjernet eller klippes uten varsel, det er forbudt med skjøt av ledning i friluft. Trenger du strøm noen timer i uken er det satt opp brytere som gir 3 timer strøm, en på Homan, hjørne mot brygge 2 og en på Sjøhuset ved vaktrommet.

Strøm i Boblehavn.
Alle strømuttak på brygge 3 og alle på venstre (østre) side av brygge 4 og 5, samt brygge 8 er nummererte og skal benyttes i samsvar med plassnummer, sommer som vinter. På disse plassene anbefales det å følge med på “egen” kontakt så misbruk unngås. Ta gjerne notater av forbruket. Tilkobling til annet uttak anses som tyveri. Ledninger må ikke henge i vannet og ligger de i veien for snøfreseren går de i stykker. 

Gode landstrømråd fra Seilmagasinet er:

- Ikke bruk landstrøm mer enn nødvendig.
- Ikke bruk skjøtekontakter i hjemmehavn.
- Ikke legg ledninger i kveil.
- Hold kontaktene tørre og bruk godkjent kabel, se havnereglementet.
- Monter en galvanisk isolator eller skilletransformator.

Krav til galvanisk isolator

Til medlemmer av Blommenholm Båtforening

Styret ønsker å øke sikkerheten i båthavnen, for mennesker, båter og brygger. Det vil derfor stilles krav til galvanisk isolator i alle båter med 220 volt landsstrøm anlegg som kobles til BBF strømnett. Installasjonen skal være på plass i løpet av sesongen 2019 

Løsning for å registrere ”installert galvanisk isolator” er nå tilgjengelig på "min side", velg båt detaljer, endre og huk av.  

CT Marine innrømmer en rabatt til medlemmer av BBF hvis installasjonen gjøres nå i vinter, se under for mer informasjon.

Hentet fra CT Marine hjemmeside:

https://ctmarine.no/produkt/victron-batteriladere-batteriovervakningssystem/skilletrafo-og-landstrom/victron-galvanisk-isolator-vdi-16-med-montering

En galvanisk isolator er en liten boks som er koplet i jordledningen, og som sperrer for naturlige galvaniske spenninger under 1.4V volt. Så lenge spenningen i den galvaniske kretsen mellom to båter og landstrømmens jordledning er under denne verdien, sørger isolatoren for å bremse strømmen, og dermed beskytter den mot galvanisk tæring. Derav navnet galvanisk isolator. Dermed sparer den også på offeranodene, og av den grunn kalles dette produktet ofte også en ´Zink Saver. En galvanisk isolator kan imidlertid ikke beskytte mot elektrolytisk tæring ved feks. feil i et el. anlegg. Isolatoren installeres som første ledd i båtens 230V-inntak. Spenningsfallet i den galvaniske isolatoren er normalt høyere enn den potensielle forskjellen mellom båt/båt og båt/land. Som et resultat av dette, vil denne spenningen ikke tillate strømoverføring og dermed vil den galvaniske isolatoren forhindre elektrolytisk strøm. Likevel, hvis det forekommer en (høyere) spenningsfeil i AC-strømkretsen, vil diodene slippe strøm igjennom og galvanisk tæring / feil kan forekomme. Galvanisk isolator er et billig og effektiv tiltak mot galvanisk tæring og skade på båtens metall.

Kontortider / informasjon

I disse Corona tider vil kontoret være bemannet i verierende grad, vi er tilgjengelig på epost og telefon.

Båthavnen kan være et hyggelig sted i disse tider. Vi skal bidra med vårt og vil stille med rene toaletter hver dag hvor du kan vaske hendene godt når det trengs. Hold god avstand til hverandre. Hold deg hjemme hvis du er i karantene eller har symptomer på koronarelatert sykdom. Driften i havnen går som normalt inntil videre, vi følger offentlig retningslinjer. Vi ønsker deg en fin vår og varmegrader til båtpussen!

 

Årsmøte 2020

Årsmøte for rettighetshavere er utsatt på ubestem tid grunnet korona situasjonen.

Dokumenter til møtet legges ut på siden til rettighetshavere i god tid til møtet.

Ønsker båtplass 2020

Nå kan dere ikke lengre logge dere inn og melde ønske om båtplass på "min side"

Første runde med tildeling er nå ferdig.

De fleste vil få tildelt samme båtplass som de tidligere har hatt, men det gjelder ikke alle, og noen får faktisk ikke plass i år. Som alltid må noe omrokeringer til for å få kabalen til å gå opp. Som dere sikkert vet, har ingen fast plass.

Faktura blir sendt ut uke 7.

Alle rettighetshavere som ønsker/ikke ønsker båtplass melder fra om dette på hjemmesiden innen 10. januar.

Alle medlemmer som ønsker/ikke ønsker båtplass melder fra om dette på hjemmesiden innen 30. januar.

Båter du hadde plass til i fjor, bestilles direkte av medlemmet på hjemmesiden. Du skal motta en epost som bekrefter at du ønsker/ikke ønsker båtplass.Husk å melde ønske på alle registrerte båter. Eventuelle nye båter må avklares. Send derfor e-postforespørsel til blommenholmbatforening@gmail.com om dette. Du må ha forsikringspapirer tilgjengelig hvis denne informasjonen mangler på "min side". Båter uten forsikringsinformasjon kan ikke påregne plass. For registreringspliktige båter skal det legges inn registreringsnummer. Vennligst kontroller at e-postadresse og mobilnummer er registrert riktig. Etter behandling vises tildelt båtplass på "min side".  

For bestilling gå til "min side" og velg "ønsker sommerplass" i menyen

Internet Explorer

Hjemmesiden vår støtter ikke Internet Explorer
Micorosoft har sluttet å supporte Internet Explorer, den støtter ikke HTML 5 som vi benytter for at det skal virke på mobiltlf.
Browsere som virker er blant annet  Edge eller Crome.

Mastekran kurs

Mastekrankurs 

Didrik fra Southern Cross Spares holder mastekrankurs for medlemmer av Blommenholm Båtforening når mange nok har meldt seg på. 

Husk medlems nummer når du melder deg på, ta også dette med på kurset.

Påmelding til: info@southerncross.no. Maks 15 deltagere.

Se gjerne, trykk her for "Prosedyre for nedrigging mm"

Fremmedsøppel

 

Viser til oppslag som er satt opp ved Miljøhuset:
Kun

Søppel fra båtene i Blommenholm Båtforening

 

Video-overvåket område

Søppel fra andre steder enn egen båt, skal altså ikke kastes i foreningens container.

Behandling av søppel er en stor utgiftspost for foreningen, vi blir fakturert gebyr for, bildekk, el avfall, hvit og brun varer samt fargede søppelsekker.

Overtredelse kan medføre bortfall av båtplass og medlemskap.

Dersom slik overtredelse fortsetter, vil styret dessverre vurdere å sette opp bom med adgangskontroll og eller låse containerne i deler av døgnet.

Vi håper imidlertid å unngå slike upraktiske tiltak.

Husk kildesortering! Se oppslag.

 

Styret

Blommenholm Båtforening