Leiebetingelser

Leiebetingelser Homan

Leie av Homan festlokale

23.09.2015

 

Her kan du laste ned dokumentet som benyttes for inngåelse av leie:

-> Trykk her for nedlasting av leieavtale    

Betingelser:

  1. Lokalene er beregnet til bruk for rettighetshavere og medlemmer av Blommenholm Båtforening. Anledningen skal i hvert tilfelle godkjennes av utleier.  Leietaker er selv ansvarlig for tilstelningen, må selv være tilstede hele tiden og kan ikke leie på andres vegne.
  2. Leien for bruk av lokalene en kveld er kr 3.500,- for medlemmer og kr 3.000,- for rettighetshavere.
  3. Personer/virksomheter som på annen måte er knyttet direkte til foreningen, kan også leie lokalene etter avtale med utleier/styret.  Leien for en kveld er kr 4.000,-. Medlemmer og rettighetshavere har fortrinn fredager og lørdager på kveldstid.
  4. Faste, regelmessige leieforhold for klubber etc. inngås med særlige leieavtaler som skal godkjennes av styret.
  5. Ingen refusjon ved avbestilling senere enn 45 dager før avtalt leietidspunkt.
  6. Følgende inngår i leien: kluter og vaskemidler, dekketøy, toalettpapir og papirhåndklær samt søppelposer.
  7. Følgende medbringes av leietaker: glasshåndklær
  8. Nøkler leveres til leietaker tidligst kl.1600 dagen før, og leveres tilbake til utleier senest kl.1600 dagen etter tilstelningen, med mindre annet er avtalt.
  9. Følgende ordensregler gjelder for bruk av lokalene:

Ordensregler:

●           Hvis ikke annen avtale er gjort skal musikken stoppe og det skal være rolig i og utenfor lokalene kl. 02:30. Lokalene skal være forlatt innen kl. 03:00. Oppmøte      for vask på søndag er tidligst kl. 09:00.

●           Samme kveld skal leietaker tømme all søppel (også på toalettene) i container på området.

●           Alle utgangsdører skal være låst. Det er 3 dører til lokalene (inkl. terrassedører).

●           Lys og musikkanlegg skal være slått av når lokalene forlates. 

●           Før nøkkelen leveres tilbake skal lokalene være ryddet og alle gulv støvsuget og rengjort. Toalettene, samtlige bord, benkeplater, komfyr, stekeovn, kjøleskap        og kaffetrakter skal vaskes. All oppvask må vaskes og ryddes på plass i skap, med rene hender! (Vask av lokalene (bortsett fra oppvask) kan evt. bestilles hos      Aktivt Renhold, tlf. 901 13 678.)

●           Lokalet skal leveres i den stand man inntok det.

●           Leietaker plikter å oppgi om noe som tilhører "HOMAN" er ødelagt under leieforholdet.

●           Det er anledning til å leie duker til samtlige bord. Pris kr 1000 dekker vask og rulling.

●           Røyking forbudt i lokalene.

●           Leietaker er økonomisk ansvarlig for egne eiendeler og for skader som har skjedd under leieforholdet.

●           Leietager informerer gjester om mørke trinn ved utgangsdører.

●           Overtredelse av ordensregler medfører stopp i fremtidige leieforhold.