Historikk

Historikk for Blommenholm Båtforening

Skrevet av: Lars Ellingsen, Formann, 01.11.2004

Blommenholm Hovedgård ble i 1903 kjøpt av Christian Homan (sønn av Homansbyens skaper bak Slottet) i den hensikt å utparsellere tomter for salg. I den anledningen opprettet han selskapet A/S Blommenholm.


De eiendommene som ble parsellert ut fra Blommenholm Hovedgård, Gnr 9, fra 1903 til 1949 og som fikk en tinglyst klausul i skjøtet om rett til båtfeste og adgang båthus, dannet bakgrunnen for Blommenholm Båtforening. Den ble stiftet 17. februar 1949. Foreningen overtok samtidig de forpliktelsene Blommenholm Vel året før overtok fra A/S Blommenholm mht vedlikehold av båtfester og badefasiliteter på Blommenholm Bad, eller "Homan", som strandparsellen fremdeles blir kalt på folkemunn.


At bade- og båtlivet har florert i Blommenholms mange hundreårige historie, betviles ikke, men det var først etter første verdenskrig at det kom i organiserte former med et stort tidsriktig badehus med omkledningsrom og atskilte badekummer for damer og herrer. Her var både sandstrand og svaberg for de minste. For alle over 16 år var hel badedrakt påbudt fra topp til tå.

Etter stiftelsen av foreningen var oppgavene mange og krevende. Det "nye" badehuset, som ble oppført etter at det opprinnelige brant i 1927, var råttent og måtte rives. Likeledes det som var av brygger. Ressursene var begrenset. De bestod av kr 20.000 som foreningen fikk av A/S Blommenholm mot å overta selskapets vedlikeholdsforpliktelser overfor de skjøteberettigede. Så her var det bare å spytte i nevene og gjøre det selv. Denne dugnadsånden har alltid vært til stede i foreningen, og har vært helt avgjørende for den enestående utviklingen som har funnet sted.

Opp gjennom årene har det vært en rekke bade- eller vaktmestere ansatt på Homan. De bebodde den lille leiligheten i det opprinnelige båthuset som ble revet i februar 1980, til fordel for det nåværende.

Etter familien Hermansen, flyttet vaktmester Jørgensen inn med frue i 1935. Han "regjerte" havna i mer enn 25 år med sine svarte vadmelsbukser og snadda i munn. Noen mente han desidert måtte være Nord-Europas lateste mann. Men paradoksalt nok var han samtidig den sterkeste. På den tid var det et mekanisk og høyst manuelt spill som man trakk båtene på land med. Dette skjedde på en tralle. Når så båten kom i posisjon til beddingen hvor den skulle ligge, og den skulle skyves ut av tralla som var smurt inn med et godt lag med grønnsepe under for å minske motstanden, ja da skortet det ofte på kreftene. Selv for tre til fire voksne. Da var det bare å brøle på Jørgensen. Han beordret alle bort, satte ryggen til mot båtsiden og gikk den på plass så grønnsepen skvatt. Hver gang til alles store forundring.

Da det nye klubbhuset "Homan" stod ferdig til jul i 1980, flyttet Henrik Friis med sin Karen og to barn inn om foreningens nye bestyrer. Ferden gikk helt fra Grønland, hvor tidligere formann i foreningen Bjarne Lien hadde blitt kjent med dem begge. Ferden gikk helt fra Grønland, hvor tidligere formann i foreningen Bjarne Lien, var på tokt med seilskøyta "Rundø". Foreningen kan prise seg lykkelig for at nettopp denne vinteren ble så streng. Bjarne luftet muligheten for jobb - og ja, våren 2005 kan Karen og Henrik feire et kvart år-hundre på Homan. Med sin positive væremåte og store arbeidskapasitet, har de begge bidratt enormt i utviklingen av foreningen. Det sier seg selv at det skal mer enn vanlige ressurser til for å håndtere over 1000 båtløft i løpet av en hektisk sesong! Senere fikk han selskap av Peter, en god venn og kollega av Henrik fra Grønland. Peter driver i dag Motorverkstedet.

Forandringene i foreningens mer enn 50-årige historie har vært mange og store. Regnskapet fra 1947 for den daværende båthavn, kan vise til 57 båter i bryggene (hvorav 2 store motorbåter) med en samlet leie på kr 1.260,-. Leie fra vinteropplag utgjorde kr 400,-. En stor endring skjedde med utbyggingen av den nye Drammensveien, E-18, ved Blommenholm i 1960. Tiloversblivende fyllmasser fra dette prosjektet fant veien ned til BBFs område, og det store "sumpområdet" som omfattet det meste av tomtens vestre del, ble omgjort til en fullverdig opplagsplass for båter. Plassen ble ytterligere utvidet mot sjøen noen år senere med et gamlehjem! Restene av bygningen "Hurperud", som lå i Niels Juels gate/Bygdø Allée i Oslo, fant sin hvile her.

Opplagsplassen rommer i dag innpå 500 båter. Et lignende antall båter får plass i foreningens 7 brygger som regelmessig er blitt fornyet og modernisert opp gjennom årene.

I dag fremstår Blommenholm Båtforening, etter manges utsagn, som den mest veldrevne og moderne båthavn i Oslofjorden. Men "Homan" er så absolutt mer enn et sted hvor båter ligger oppankret. Det har i Blommenholm sin historie alltid vært et viktig sted hvor man treffes, slår av en prat - ja kort sagt, et uvurderlig sosialt fristed.