Menu

Vinter og korttids opplag

Viktig informasjon om vinter- og korttidsopplag

Viktig informasjon om vinter- og korttidsopplag

Skrevet av: Styret, 26.04.2009

endret våren 2011

Artikkelbilde

 

REGLEMENT FOR VINTER- OG KORTIIDSOPPLAG HOS BLOMMENHOLM BATFORENING (BBF)

Det er for medlemmer en nettbasert løsning her på hjemmesiden for bestilling av opptak og boblehavn.FORSIKRING

BBF setter krav til alle eiere med båt i BBFs anlegg om å ansvarsforsikre sin båt. Ansvarsforsikringen omfatter det rettslige erstatningsansvar som båteier kan komme i som eier av båten. Logg deg inn og fyll ut navnet på forsikringsselskapet på "min side". Medlemmer uten navngitt selskap vil ikke regne med vinteropplag.

ANSVARSFORHOLD

BBF påtar seg det rettslige ansvar for båten ved opptak og utsetting. Ved opptak for opplag på land, skal båteier eller stedfortreder være tilstede.

Båteier/stedfortreder skal godkjenne oppsettet av båten og regnes i alle fall for å ha gjort dette etter at oppsetting er gjort og båteier/stedfortreder ikke utrykkelig har gjort innvendinger mot oppsettet. Etter at båteier/stedfortreder har godkjent oppsettet av båten eller oppsettet ellers må anses som godkjent, har båteier det fulle ansvar for båten, for skader på denne og for det rettslige erstatningsansvar som båten eller dens eier måtte forårsake på tredjemanns person eller eiendom. Det er båtens eier som har ansvaret for at stativet er riktig dimensjonert og passer båten.

BBF krever videre at båteier foretar jevnlig kontroll av båten, presenning og stativ i opplagsperioden. Dette gjelder særlig under og etter perioder med kraftig vind eller nedbør. Det er forbudt å binde presenningen fast i båtstøttene. Den skal bindes fast i eller rundt skroget eller helst tynges ned med fritt hengende vekter.

BBF har ikke ansvar for tyveri. brann eller annen skade påført av kjent eller ukjent tredjemann, ei heller skade påført av naturbegivenheter, vind, nedbør, flom, telehiv og lignende.

STATIVER / BÅTSTØTTER / KRYBBER

BBF forbeholder seg retten til å avvise kunder med båtstøtter/krybber som BBF vurderer som ikke tilfredsstillende. Støtter av typen Seaquip skal jevnlig ettersees av båteier og strammes (skru til høyre) slik at de til enhver tid står fast, riktig og tett mot båtsiden. Dette gjelder også stativer av lignende type. Kontroller at båten fremdeles står rett i lodd. I den grad det finnes brukerinstruksjon fra produsenten av opplagmateriellet, skal den legges til grunn for godkjent opplag. (www.seaquip.se)

OPPLAG AV SEILBATER MED RIGGEN PÅ

Seilbåter med presenning og riggen på representerer et stort vindfang, og krever derfor særlig sikring. Det anbefales bruk av strammebånd i tillegg til kjettingstrammere på Seaquip-støtter. Strammebånd leies ikke ut og må skaffes av kunde. For vinteropplag av større seilbåter (mer enn ca 44") med riggen på, anbefales boblehavn, eller at de står uten rigg på land. Hvis lagring med rigg på, kreves særlig sikring. Rulleforseil må tas av. Alle fall og liner ut fra mast festes slik at støy forhindres. (Vi anbefaler å knyte sammen alle fall i en tynnere line. Dra fallene helt opp slik at de er beskyttet fra vær og vind. Før så den tynne linen ut akter, slik at støy unngås.) Seilbåter under ti meter LOA, løftes ikke med rigg. Pristillegget for vinteropplag med masten på, er på kr. 500,-

SANKSJONER

Det vises til BBFs havnereglement: Medlem som ikke retter seg etter foreningens vedtekter eller havnereglement, eller på annen måte virker til skade for foreningen. kan miste sitt medlemskap.


BESTILLING AV VINTEROPPLAG

Det er for medlemmer en nettbasert løsning her på hjemmesiden for bestilling av opptak og boblehavn.

  • OBS! Skal du gå til anskaffelse av større eller mindre båt? Gi beskjed til Foreningen i god tid!!!
  • OBS! Bygge telt rundt båten? Kun etter avtale! Begrenset antall!
  • OBS! Masten på i vinteropplag? Kun båter større enn 10 meter.
  • OBS! Riktig dato for sjøsetting står på den gule lappen som er klebet på stativet/krybben.

    Vinteropplagsutstyr kan ikke plasseres på området tidligere enn 2 dager før avtalt opptaksdato. Krybber, stativer og annet opplagsutstyr må fjemes fra plassen omgående etter sjøsetting. Det er ikke anledning til å lagre sådant på området Etterlatt utstyr vil bli fjernet på eiers risiko og regning. Rydd opp etter deg!  - bruk miljøhuset!