Venteliste

Venteliste for båtplass ved Blommenholm Båtforening

Pågangen etter båtplass er stor. Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.

Oppdatert per juni 2018.

Som kjent har rettighetshavere førsteretten til båtplass. Dette i henhold til vedtektene. I den senere tid har antall rettighetshavere som ønsker å bruke sin båtplass økt.
Det har derfor ikke vært mulig å foreta store endringer på ventelisten.

Merk at det ikke er sikkert at den som står øverst på ventelisten får neste ledige plass. Det beror på bredden av den båtplassen som blir ledig.

Nr. Navn Adresse
1 Tor Bratli
Sverrestien 24
2 Jan Olav Flakne Homansvei 25 B
3 Ian Jenkins Oksehovedveien 53
4 Ole Vinje
Homansvei 28
5 Terje Eid-Hviding
Homansvei 13 B
6 Stian Torkildsen
Halvorsensvei 20
Per Kristian Lie Løwe
Sverrestien 28
8 Rolf Koppang
Blommenholmveien 30
9 Bjørn Kristensen
Homansvei 13
10 Joakim Oppøyen  Blommenholmveien 3 A 
11 Børre Jørgensen  Sandviksveien 124
12 Anders Holm  Tomtestubben 11
13  Thomas Grys Sverrestien 16
14 Wenche Petlund Oksehovedveien 12

 

Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.


15 Erik Nodeland  G
15 Erik Nodeland  G