Menu

Venteliste

Venteliste for båtplass ved Blommenholm Båtforening

Pågangen etter båtplass er stor. Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.

Oppdatert per august 2019.

Som kjent har rettighetshavere førsteretten til båtplass. Dette i henhold til vedtektene. I den senere tid har antall rettighetshavere som ønsker å bruke sin båtplass økt.
Det har derfor ikke vært mulig å foreta store endringer på ventelisten.

Merk at det ikke er sikkert at den som står øverst på ventelisten får neste ledige plass. Det beror på bredden av den båtplassen som blir ledig.

Nr. Navn Adresse
1 Tor Bratli
Sverrestien 24
2 Jan Olav Flakne Homansvei 25 B
3 Ian Jenkins Oksehovedveien 53
4 Ole Vinje
Homansvei 28
5 Per Kristian Lie Løwe
Sverrestien 28
6 Rolf Koppang
Blommenholmveien 30
Joakim Oppøyen 
Blommenholmveien 3 A
8 Børre Jørgensen  Sandviksveien 124
9 Peder Knudtzon
Sjøveien 22
10 Anders Holm  Tomtestubben 11
11 Wenche Petlund Oksehovedveien 12
12 Øystein Johnsen  Homansvei 41 A
13 Leif A. Thomas  Bjerkåsen 15 A 
14 Anders Moe
Flyinnveien 10
15 Anne Nordal Broen  Bjerkåsen 15 B

 

Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.


15 Erik Nodeland  G
15 Erik Nodeland  G

Flyinnveien 10
Flyinnveien 10