Menu

Venteliste

Venteliste for båtplass ved Blommenholm Båtforening

Pågangen etter båtplass er stor. Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.

Oppdatert per november 2018.

Som kjent har rettighetshavere førsteretten til båtplass. Dette i henhold til vedtektene. I den senere tid har antall rettighetshavere som ønsker å bruke sin båtplass økt.
Det har derfor ikke vært mulig å foreta store endringer på ventelisten.

Merk at det ikke er sikkert at den som står øverst på ventelisten får neste ledige plass. Det beror på bredden av den båtplassen som blir ledig.

Nr. Navn Adresse
1 Tor Bratli
Sverrestien 24
2 Jan Olav Flakne Homansvei 25 B
3 Ian Jenkins Oksehovedveien 53
4 Ole Vinje
Homansvei 28
5 Terje Eid-Hviding
Homansvei 13 B
6 Stian Torkildsen
Halvorsensvei 20
Per Kristian Lie Løwe
Sverrestien 28
8 Rolf Koppang
Blommenholmveien 30
9 Bjørn Kristensen
Homansvei 13
10 Joakim Oppøyen  Blommenholmveien 3 A 
11 Gunnar Rebnord  Gamle Drammensvei 168 B 
12 Børre Jørgensen  Sandviksveien 124
13 Peder Knudtzon
Sjøveien 22
14 Anders Holm  Tomtestubben 11
15
Thomas Grys Sverrestien 16
16 Wenche Petlund Oksehovedveien 12
17 Øystein Johnsen  Homansvei 41 A
18 Leif A. Thomas  Bjerkåsen 15 A 
19  Maria Gullhav  Stasjonsveien 21 B 
20 Geir Sundal Tomtestubben 10 
21
Anders Moe Flyinnveien 10
22 Paal Brantzeg
Blommenholmveien 5 A

 

Det er kun beboere på Blommenholm, tilknyttet Blommenholm Vel, som kan stå på ventelisten.


15 Erik Nodeland  G
15 Erik Nodeland  G