Hovedside

Vinteropplag

Løsningen for bestilling av tid for opptak er publisert.

Ikke medlemmer som ønsker vinteropplag sender en e-post til blommenholmbatforening@gmail.com med nødvendig informasjon. E-posten merkes med Vinteropplag i emnefeltet. Se også under info/vinteropplag for regler mm. Prisen er 195 kr per m2, dette inkluderer løft opp og ut, samt spyling. Støtter/stativer må medbringes. Boblehavn koster 90 kr. per m2. Ikke medlemmer som får plass tilskrives etter 15. september. 

Drømmer du om langtur?

Drømmer du om langtur? Dette kurset er for alle - selv om det blir med drømmen! Her er det mye å lære for båtfolk. Er du medlem i BBF får du 15% rabatt!

https://www.facebook.com/events/1956055191354630/

BBF arrangerer Fritidsskipperkurs denne vinteren!

Det mørke halvåret passer fint til en annen type båt-aktivitet; å ta Fritidsskippersertifikat. Blommenholm Båtforening har inngått samarbeid med Oslo Kystskipperskole om å arrangere Fritidsskipper-kurs. Kurset leder fram til Fritidsskipper D5L-sertifikat som gir rett til å føre norsk lystbåt med inntil 24 meters lengde i utvidet kystfart.

Kurset holdes på Blommenholm Båtforening i Homan hver onsdag kveld fra kl.1800 til kl.2115. Vi starter opp onsdag 10. oktober og er ferdige 8. mai, og det er fri i julen, vinterferien og påsken. 

Kursavgiften er kr.14 000, medlemmer i BBF får 15% rabatt og betaler kr.11 900. I tillegg kommer eksamensavgifter på tilsammen kr.2700. Det er 6 del-eksamener som avholdes i forbindelse med kurskveldene. 

For spørsmål og påmelding, kontakt Kathrine Roede, tlf: 95924007 eller mail: kathrine.roede@gmail.com


Bading fra bryggene

På brygge 4, 7 og 8 er det mange som bader, noen oppfører seg bra mens andre bruker medlemmers båter og anlegget som badeplattform. Fremmed parkeringen og forsøpling også ett problem. Det er satt opp skilter med teksten:

Opphold på bryggene kun for medlemmer av BBF

 

Forbudt med bading og fisking fra bryggene.

Sykler på bryggene er ikke tillatt.

 

Members only, no fishing, no swimming

Alle medlemmer anmodes om på en vennlig måte å bortvise de som ikke er medlemmer av BBF på bryggene.Arbeider på brygge 4 og 5 høsten 2018

På brygge 4 skal alle utriggere på høyre/vestsiden byttes.

På brygge 5 skal fenderstokken og alle utriggere byttes.

Det er derfor viktig at dere som er berørt tar med alt av fortøyningsutstyr. 

Fint hvis dere bestiller opplag i september eller kan flytte båten til en annen ledig plass i havna før 1.oktober.

For dere som skal ligge i bobleanlegget på brygge 5 er det fint hvis dere også kan legge båten ett annet sted i havna til brygge 5 høyre/østre side er ferdig, planen er å begynne her.

Beklager ulempene dette medfører.


Kontortider

Normalt 08:00 - 15:00. 

 

 

Fremmedsøppel

Viser til oppslag som er satt opp ved Miljøhuset:
Kun

Søppel fra båtene i Blommenholm Båtforening

Video-overvåket område

Søppel fra andre steder enn egen båt, skal altså ikke kastes i foreningens container.

Behandling av søppel er en stor utgiftspost for foreningen

Overtredelse kan medføre bortfall av båtplass og medlemskap.

Dersom slik overtredelse fortsetter, vil styret dessverre vurdere å sette opp bom med adgangskontroll og eller låse containerne i deler av døgnet.

Vi håper imidlertid å unngå slike upraktiske tiltak.

Husk kildesortering! Se oppslag.


Styret

Blommenholm Båtforening

Mastekran kurs

Mastekrankurset er avlyst!

Didrik fra Southern Cross Spares prøver å få til ett mastekrankurs for medlemmer av Blommenholm Båtforening senere.

Se gjerne, trykk her for "Prosedyre for nedrigging mm"

Påmelding til info@southerncross.no