Hovedside

Sommer


Bading fra bryggene

På brygge 4, 7 og 8 er det mange som bader, noen oppfører seg bra mens andre bruker medlemmers båter og anlegget som badeplattform. Fremmed parkeringen og forsøpling også ett problem. Det er satt opp skilter med teksten:

Opphold på bryggene kun for medlemmer av BBF

 

Forbudt med bading og fisking fra bryggene.

Sykler på bryggene er ikke tillatt.

 

Members only, no fishing, no swimming

Alle medlemmer anmodes om på en vennlig måte å bortvise de som ikke er medlemmer av BBF på bryggene.Kontortider

Normalt 08:00 - 16:00. 

Båtforeningen holder stengt i juli, trucken er igang i midten av august. 

 

Fremmedsøppel

Viser til oppslag som er satt opp ved Miljøhuset:
Kun

Søppel fra båtene i Blommenholm Båtforening

Video-overvåket område

Søppel fra andre steder enn egen båt, skal altså ikke kastes i foreningens container.

Behandling av søppel er en stor utgiftspost for foreningen

Overtredelse kan medføre bortfall av båtplass og medlemskap.

Dersom slik overtredelse fortsetter, vil styret dessverre vurdere å sette opp bom med adgangskontroll og eller låse containerne i deler av døgnet.

Vi håper imidlertid å unngå slike upraktiske tiltak.

Husk kildesortering! Se oppslag.


Styret

Blommenholm Båtforening

Mastekran kurs

Mastekrankurset er avlyst!

Didrik fra Southern Cross Spares prøver å få til ett mastekrankurs for medlemmer av Blommenholm Båtforening senere.

Se gjerne, trykk her for "Prosedyre for nedrigging mm"

Påmelding til info@southerncross.no